• ۶۰ میلیارد ریال برای تکمیل باغ موزه دفاع مقدس در استان فارس نیاز است

  • عملیات ها در باغ موزه دفاع مقدس شیراز بازسازی می شود

  • ۷ کتاب با محتوای ادبیات دفاع مقدس در شیراز رونمایی شد

همه
سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود